Худалдаа, Эдийн засгийн харилцаа

Гадаад шууд хөрөнгө оруулалт:

105 сая ам.доллар (2014 он)
85 сая ам.доллар (2015 он)
73,2 сая ам.доллар (2016 он)
135,1 сая ам.доллар (2017 он)
54,7 сая ам.доллар (2018 он)
184,3 сая ам.доллар (2019 он)
Монголд бүртгэлтэй ГШХО компанийн тоо 2021 оны байдлаар 6 байна.

Худалдааны эргэлт:

168,04 сая ам.доллар (2020 он)
176,86 сая ам.доллар (2019 он)
57,63 сая ам.доллар (2018 он)
43,61 сая ам.доллар (2017 он)
24,04 сая ам.доллар (2016 он)
48,76 сая ам.доллар (2015 он)
66,96 сая ам.доллар (2014 он)
74,73 сая ам.доллар (2013 он)

Экспорт (2020):

 151,25 сая ам.доллар

Импорт (2020):

 16,79 сая ам.доллар

Худалдааны бүтэц:

Экспорт: Төмрийн хүдэр, баяжмал, пирит, катодын зэс ба түүний бүрдэл хэсэг, хагас боловсруулсан алт ... гм

Импорт: Сигар янжуур, нефтийн бүтээгдэхүүн,  хүнсний бүтээгдэхүүн, электрон бараа, тоног төхөөрөмжийн сэлбэг эд анги, тослох материал ба бусад тос, мэдээлэл боловсруулалтын автомат машинууд ба тэдгээрийн бүрдэл хэсэг ...гм

Зээл, тусламжийн хэмжээ, ашиглаж буй салбар:

Хоёр орны хооронд бүртгэлтэй зээл, тусламж байхгүй байна.