Худалдаа, Эдийн засгийн харилцаа

2022-12-19


Худалдааны харилцаа

Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт:

379.61 сая ам.доллар (2022 он)

277.87 сая ам.доллар (2021 он)

168.04 сая ам.доллар (2020 он)

176.86 сая ам.доллар (2019 он)

57.63 сая ам.доллар (2018 он)

43.61 сая ам.доллар (2017 он)

24.04 сая ам.доллар (2016 он)

48.76 сая ам.доллар (2015 он)

66.96 сая ам.доллар (2014 он)

74.73 сая ам.доллар (2013 он)

Экспорт:

346.01 сая ам.доллар (2022 он)

254.73 сая ам.доллар (2021 он)

151.25 сая ам.доллар (2020 он)

154.51 сая ам.доллар (2019 он)

30.01 сая ам.доллар (2018 он)

26.12 сая ам.доллар (2017 он)

16.91 сая ам.доллар (2016 он)

26.65 сая ам.доллар (2015 он)

14.16 сая ам.доллар (2014 он)

8.16 сая ам.доллар (2013 он)

Хагас боловсруулсан алт, төмрийн хүдэр, баяжмал, пирит, катодын зэс ба түүний бүрдэл хэсэг гм

Импорт:

33.60 сая ам.доллар (2022 он)

23.14 сая ам.доллар (2021 он)

16.80 сая ам.доллар (2020 он)

22.28 сая ам.доллар (2019 он)

27.62 сая ам.доллар (2018 он)

17.50 сая ам.доллар (2017 он)

14.75 сая ам.доллар (2016 он)

22.11 сая ам.доллар (2015 он)

52.80 сая ам.доллар (2014 он)

66.63 сая ам.доллар (2013 он)

Электрон бараа, тоног төхөөрөмжийн сэлбэг эд анги, сигар янжуур, нефтийн бүтээгдэхүүн,  хүнсний бүтээгдэхүүн, тослох материал ба бусад тос, мэдээлэл боловсруулалтын автомат машинууд ба тэдгээрийн бүрдэл хэсэг гм

Гадаад худалдааны тэнцэл:

312.42 сая ам.доллар (2022 он)

231.59 сая ам.доллар (2021 он)

134.45 сая ам.доллар (2020 он)

132.23 сая ам.доллар (2019 он)

2.39 сая ам.доллар (2018 он)

8.62 сая ам.доллар (2017 он)

2.16 сая ам.доллар (2016 он)

4.54 сая ам.доллар (2015 он)

-38.64 сая ам.доллар (2014 он)

-58.47 сая ам.доллар (2013 он)

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, түүний бүтэц

 

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын орох урсгал:

117.65 сая ам.доллар (2022 оны 2-р улирал)

267.71 сая ам.доллар (2021 он)

155.5 сая ам.доллар (2020 он)

155.8 сая ам.доллар (2019 он)

54.6 сая ам.доллар (2018 он)

135 сая ам.доллар (2017 он)

73.2 сая ам.доллар (2016 он)

72 сая ам.доллар (2015 он)

244.8 сая ам.доллар (2014 он)

178.8 сая ам.доллар (2013 он)

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын үлдэгдэл:

2,033.8 сая ам.доллар (2022 оны 2-р улирал)

1,883.77 сая ам.доллар (2021 он)

1,526.9 сая ам.доллар (2020 он)

1,478 сая ам.доллар (2019 он)

1,672.4 сая ам.доллар (2018 он)

1,652.3 сая ам.доллар (2017 он)

1,653.4 сая ам.доллар (2016 он)           

1,694.6 сая ам.доллар (2015 он)

1,692.8 сая ам.доллар (2014 он)

1,523.8сая ам.доллар (2013 он)

Зээл, тусламжийн тухай мэдээлэл

Хоёр орны хооронд бүртгэлтэй зээл, тусламж байхгүй байна.